%100 Yeri Semaye
399 İstasyon
3 Madeni Yağ
Deposu
3.215.247 Toplam Müşterimiz
3 Lisanslı İkmal Tesisi
324 Bin Ton Toplam Akaryakıt Satışı