T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan ‘’Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ ve ‘’ Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınmasına İlişkin Ulus ve Esaslar Hakkında Yönerge’’ kapsamında TMKTDGM tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen E.57639 sayılı yazı kapsamında tesislere dolum için gelen taşımacıların TAŞIMACI faaliyet konusunu içeren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olması gerekmektedir.

İlgi yazı uyarınca 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren ilgili TMFB’ni ibraz etmeyen araçlara dolum yapılmaması gerektiğini bildirilmiştir.

Bu kapsamda tesisimizden dolum yapacak araçların kayıtlı olduğu taşıma yetki belgesi sahibi işletmelerin dolum öncesinde ilgili TMFB’sinin ibraz edilmesi için gereğini rica ederiz.