Değerli Bayimiz,

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır.

06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında, PTT A.Ş. tarafından web sayfalarında, “01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti UETS üzerinden yapılacak olup bu tarihten itibaren herhangi bir Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıdan alınmış olan tebligat göndermeye veya almaya uygun Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri kullanılamayacaktır.” duyurusu yapılmıştır.

Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, tebligat çıkarmaya, yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Yetkili makam ve merciler tarafından gönderilen tebligatlar KEP adresleriniz yerine UETS sistemi ile tarafınıza gönderilecektir. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olup, PTT aracılığıyla başvurusu gerçekleşen UETS adreslerinin aktif olarak kullanılması da zorunludur.

09 Temmuz 2019 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 18.Madde 12. Fıkrasında yapılan değişiklik ile; Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür.” maddesi yayınlanmış olup, bu madde 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Tüm lisans sahiplerinin 01/01/2020 tarihinden önce UETS adreslerinin temin edilmesi gerektiği önemle duyurulur.